กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

ในการเข้าใช้งานเว็ปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทางผู้จัดทำจึงกำหนดกติกาในการเข้าใช้งานดังนี้

1.ในการลงประกาศโฆษณาต่างๆ ทางผู้จัดทำเว็ปขอสงวนในการลงข้อมูลประกาศห้ามลงประกาศซ้ำทางทีมงาน

จะดำเนินการลบโฆษณาดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานรายอื่นๆได้เข้าใช้บริการ