นโยบายการให้บริการ

ในการจัดทำเว็ป  SMARTminar จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และเป็นการเพิ่มช่องทางการโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการลงโฆษณาประกาศอบรมสัมมนาฟรี

รวมทั้งค้นหาประกาศต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขของทางเจ้าของเว็ปกำหนด ตามที่ได้แจ้งกติกาการลงประกาศไว้ในหน้า กติกาการลงประกาศเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจ

และปฏิบัติตามเงื่อนที่ทางเว็ป SMARTminar กำหนดขึ้นก่อนการเข้าใช้งานจริง

ซึ่งในการจัดทำเว็ป SMARTminar ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้บริการจากเรา SMARTminar